voorproefje

TOP-Quiz 4

'De TOP-leraren en De Digitale Topschool' heet deze vierde TOP-Quiz die net als de andere drie Quiz-opdrachten voortkomt uit een quiz die tijdens een van de bijeenkomsten voor de TOP-leraren werd gehouden. Nu ging het om vragen die zijn ontleend aan de opdrachten die je kunt kiezen in De Digitale Topschool.

De TOP-leraren strijden altijd in groepjes tegen elkaar. Dat leidt dan tot een finale tussen de groepjes met de hoogste score. Aan het eind van zie je ook nog een paar voorbeelden van finalevragen en van tiebreakers (opgaven die moeten beslechten wie er gaat winnen als er sprake is van een gelijke stand).

Voorproefje

Je moet uiteraard proberen het juiste antwoord te vinden op de vragen, maar dat is niet alles. Je moet ook aangeven hoe je aan je antwoord kwam, waar je dat hebt gevonden. Soms weet je het misschien wel gewoon uit je hoofd! Dan vermeld je dat.

Zie hier 2 voorbeelden van de 15 vragen in deze opdracht:

Vraag 1: In welke staat van de V.S. ligt Tulsa? (gewone quizvraag)

Vraag 12: Wat zijn Jip en Janneke van elkaar? (finalevraag)


Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

TOP-Quiz 4