Achtergrondinformatie

Scholen kunnen een abonnement nemen op De Digitale Topschool. Daaraan zijn beperkte kosten verbonden. De hoogte is afhankelijk van het aantal deelnemende leerlingen. Voor de tarieven zie hierboven bij Abonneren.

Ouders kunnen geen persoonlijk abonnement nemen voor hun kind. Ze kunnen natuurlijk wel de school hiertoe aansporen en eventueel voorstellen (een deel van) de kosten voor hun rekening te nemen.

De Digitale Topschool is opgezet om de tijd die voorlijke kinderen in de bovenbouw van de basisschool vaak overhouden op een nuttige en constructieve manier te besteden aan uitdagende opdrachten. Zie de voorbeelden daarvan op de thuispagina van deze site. Ze komen dan met meer bagage en een steviger fundament in het voortgezet onderwijs. Dat is zowel ten voordele van henzelf als voor de maatschappij in het algemeen. Wie talent heeft, moet de kans krijgen om het te ontplooien.

Een groepsleraar kan niet alles weten en kan ook niet overal tegelijk zijn. Daarom krijgen de leerlingen van De Digitale Topschool online hulp aangeboden van een leraar-op-afstand. Wij noemen hen TOP-leraren. Het zijn bijna allemaal studenten die toen zij op de basisschool zaten ook voorlijk waren en aan de Toptoets meededen. Ze kunnen zich zo goed verplaatsen in de deelnemers. De groepsleraar is tevens betrokken bij het geheel en ziet zo waarmee de leerling bezig is.

De basisschool is degene die de leerlingen aanmeldt op basis van zijn eigen inschatting of het iets voor een leerling is. Zie verder de spelregels voor de scholen, en ook voor de leerlingen en de TOP-leraren.

De Digitale Topschool moet zonder subsidies financieel op eigen benen staan. Hoe meer scholen ervan gebruik maken, hoe beter dat lukt. Informeer als ouder of de school er al van heeft gehoord en wijs als school de collega-scholen op het bestaan ervan. Scholen kunnen een gratis proefabonnement krijgen om te zien hoe alles in de praktijk werkt. We gaan ervan uit dat ze dan enthousiast worden, net als de scholen die al een abonnement hebben.