Teruggavebeleid

Bij De Digitale Topschool kunnen alle basisscholen een betaald abonnement afsluiten. Het abonnement geeft toegang tot onze online opdrachten en de online begeleiding van onze mentors.

De kosten van het abonnement zijn minimaal, en in lijn met het budget dat de overheid beschikbaar stelt voor zogeheten excellente leerlingen. Deze “prestatiebox” geeft scholen een budget dat naar eigen inzicht besteed kan worden. De Digitale Topschool kan volledig bekostigd worden vanuit de prestatiebox.

Proefabonnement

Scholen beginnen met De Digitale Topschool door een proefabonnement af te sluiten. Dat kost niets en het verplicht ook tot niets. Als een school niets doet, loopt het proefabonnement automatisch af.

Als een school besluit door te gaan met de dienst, sluit de contactpersoon een abonnement naar keuze af. Wij bieden abonnementen in diverse maten, waarbij een vast aantal leerlingen van de dienst gebruik kan maken. De school kan naar eigen inzicht leerlingen in- en uitschrijven. Het aantal moet daarbij onder het maximum van het abonnement horen. Het staat scholen wel vrij om leerlingen te wisselen.

Annuleren

Een abonnement kan altijd worden geannuleerd. Een school doet dit door een mail te sturen naar info@dedigitaletopschool.nl of door de helpdesk-functie te gebruiken binnen De Digitale Topschool. Een reden hoeft niet opgegeven te worden.

Bij annulering vóór 1 oktober worden voor dat schooljaar geen kosten in rekening gebracht.

Bij annulering ná 1 oktober wordt het volledige abonnementsgeld in rekening gebracht. Restitutie wordt niet gegeven.

Als een abonnement wordt stopgezet kan de school gedurende het lopende schooljaar gewoon gebruik blijven maken van De Digitale Topschool. Alle functies van het abonnement blijven actief. Tijdens de zomervakantie stopt het abonnement dan automatisch.