Online onderwijs voor kinderen met talent voor leren

Gratis proefabonnement →

Wij bieden uitdagende opdrachten aan kinderen onder schooltijd

We helpen de leerkracht omdat de leerlingen worden begeleid door onze ervaren mentoren. Het aanbod is nauwkeurig samengesteld door experts en wordt continu bijgehouden.

Op deze manier bieden scholen door heel het land passend onderwijs aan de top. School inschrijven »

Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk

Voorbeelden van onze opdrachten

Zonne-energie 1
  • Techniek
  • Elektriciteit

Transport met gebruik van elektra in plaats van aardolie wordt steeds belangrijker, vooral als die energie duurzaam kan worden opgewekt. Zo zijn er wedstrijden met zonneboten. Zie hier de eerste opdracht uit een serie van 3. Het begint met snelheid en vermogen.

Hardwerkende Nederlanders?
  • Economie
  • pensioen
  • vergrijzing
  • nederland

Door met ons allen te werken zorgen we er niet alleen voor dat we in welvaart kunnen leven, maar zorgen we ook voor belastingopbrengsten die voldoende zijn om allerlei uitgaven te kunnen dekken die we met ons allen belangrijk vinden. Dan is het ook van belang dat de bevolkingsopbouw niet al te scheef wordt en er veel werkende mensen zijn. Maar zijn er wel voldoende hardwerkende Nederlanders om die welvaart op peil te houden?

In deze opdracht gaat het over actieven, vergrijzing, ontgroening, inactieven, de naoorlogse geboortegolf. Je leert ook tabellen doorgronden en er worden beleidsideeën aan je gevraagd om de arbeidsproductiviteit te kunnen verhogen. Zo is de opdracht ook zeer geschikt voor politici in de dop!

Van wijsneus tot wijsgeer 1
  • filosofie

Filosofen heten ook wel wijsgeer. Filosofische vragen richten zich op de overtuigingen waarop ons denken en handelen is gebaseerd. Wat bedoelen we precies als we het hebben over een vrije wil? Wat is rechtvaardigheid? Is er verschil tussen lichaam en geest? Welke rol speelt taal in ons denken?

Deze opdracht is een inleiding in de filosofie of wijsbegeerte. Om kennis te maken met de wijsbegeerte, gaan we eerst een stap terug in de tijd, naar het oude Griekenland. Dat land wordt wel als de bakermat van de wijsbegeerte gezien en heeft allerlei grote denkers voortgebracht die vandaag de dag nog steeds bestudeerd worden.

Deze opdracht is de eerste van een serie van vier. De tweede opdracht gaat over de kijk op een deugdzaam leven, opdracht nummer 3 behandelt de techniek van het filosoferen en nummer 4 gaat over drogredenen

Leerlingen worden individueel begeleid door ervaren mentoren. Wij noemen hen TOP-leraren. Dit zijn mensen die de voorloper van De Digitale Topschool, de Toptoets, hebben gemaakt op de basisschool. Zij zijn nu aan het afstuderen of al aan het werk.

Deze aanpak is uniek. Leerlingen komen in contact met mensen die, net als zij, behoefte hadden aan verdieping op de basisschool. Zo komen ze, op hun eigen niveau, in direct contact met allerlei vakgebieden.

Veel TOP-leraren bedenken ook opdrachten. Wetenschapper aan het LUMC Marvyn Koning bedacht bijvoorbeeld een serie opdrachten over bloed en kanker. Een leerling die voor zo'n opdracht kiest, kan Marvyn krijgen als TOP-leraar.

Adorable avatar

Elise Ketelaars

Bert Ouwerkerk

Bert Ouwerkerk

Adorable avatar

Melissa Leung

Adorable avatar

Manon Verberne

Adorable avatar

Marie-Christine van de Glind

Esther Janssen

Esther Janssen

Adorable avatar

Dorenda Slof

Adorable avatar

Lara Nellissen

"De Stichting heeft echt iets moois neergezet voor toptalenten in het basisonderwijs. Fantastisch ook dat de excellente leerlingen van toen de TOP-leraar willen zijn voor de toptalenten op de basisschool van nu. De Digitale Topschool bevat een mooie set aan uitdagende lessen voor toptalenten."

Sander Dekker, destijds staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meld uw school vrijblijvend aan

Proefabonnement →