Online onderwijs voor kinderen met talent voor leren

Gratis proefabonnement →

Wij bieden uitdagende opdrachten aan kinderen onder schooltijd

We helpen de leerkracht omdat de leerlingen worden begeleid door onze ervaren mentoren. Het aanbod is nauwkeurig samengesteld door experts en wordt continu bijgehouden.

Op deze manier bieden scholen door heel het land passend onderwijs aan de top. School inschrijven »

Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk

Voorbeelden van onze opdrachten

Advocaat 1 Schade deel 1
  • Rechten

Recht en regels vormen het dagelijkse werk van een advocaat. Zie hier een opgave over schade en aansprakelijkheid. Deze opdracht bestaat uit twee delen. Dit is deel 1. Over het werk van de advocaat en het recht zijn er ook nog de opdrachten Advocaat 2 en Advocaat 3.

Een nieuw mobieltje
  • Rekenen
  • Economie
  • Techniek

In deze opdracht ben je de baas van een Nederlands bedrijf dat met een nieuw mobieltje een stuk van de telefoonmarkt wilde veroveren. Het toestel—een ouderwetse klaptelefoon zonder internet—is de Star genoemd. Het bedrijf heet TelNL. Wat moet je allemaal doen om er een succes van te maken?

Van wijsneus tot wijsgeer 3
  • filosofie
  • Denken
  • redeneren

In de eerste twee opdrachten ging het vooral over de theorieën die filosofen ontwikkelden hoe de de wereld en de mens in elkaar stak en wat dat inhield voor het leven dat je moest leiden. Tegelijkertijd werd al aangestipt dat filosoferen als activiteit meer te maken heeft met redeneren en argumenteren dan met het construeren van een wereldbeeld. De techniek die de filosoof hanteert is in wezen hetzelfde, of de vraag nu belangwekkend is of dat het een beuzelarij betreft. In deze derde opdracht gaat het over die techniek.
Redeneren is een van de vaste bezigheden van een filosoof. Van vooronderstellingen (premissen) kom je tot conclusies. Dat heet deductief redeneren. Maar is er ook inductief redeneren. In deze opdracht leer je hierover meer.

Leerlingen worden individueel begeleid door ervaren mentoren. Wij noemen hen TOP-leraren. Dit zijn mensen die de voorloper van De Digitale Topschool, de Toptoets, hebben gemaakt op de basisschool. Zij zijn nu aan het afstuderen of al aan het werk.

Deze aanpak is uniek. Leerlingen komen in contact met mensen die, net als zij, behoefte hadden aan verdieping op de basisschool. Zo komen ze, op hun eigen niveau, in direct contact met allerlei vakgebieden.

Veel TOP-leraren bedenken ook opdrachten. Wetenschapper aan het LUMC Marvyn Koning bedacht bijvoorbeeld een serie opdrachten over bloed en kanker. Een leerling die voor zo'n opdracht kiest, kan Marvyn krijgen als TOP-leraar.

Adorable avatar

Laura Nijsink

Niala den Braber

Niala den Braber

Susan Krieger

Susan Krieger

Adorable avatar

Ellen Verbeek

Anne van Kroonenburg

Anne van Kroonenburg

Mark Boerlage

Mark Boerlage

Marlijn van den Akker

Marlijn van den Akker

Charlotte van Beek

Charlotte van Beek

"De Stichting heeft echt iets moois neergezet voor toptalenten in het basisonderwijs. Fantastisch ook dat de excellente leerlingen van toen de TOP-leraar willen zijn voor de toptalenten op de basisschool van nu. De Digitale Topschool bevat een mooie set aan uitdagende lessen voor toptalenten."

Sander Dekker, destijds staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meld uw school vrijblijvend aan

Proefabonnement →