Online onderwijs voor kinderen met talent voor leren

Gratis proefabonnement →

Wij bieden uitdagende opdrachten aan kinderen onder schooltijd

We helpen de leerkracht omdat de leerlingen worden begeleid door onze ervaren mentoren. Het aanbod is nauwkeurig samengesteld door experts en wordt continu bijgehouden.

Op deze manier bieden scholen door heel het land passend onderwijs aan de top. School inschrijven »

Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk

Voorbeelden van onze opdrachten

Rekenen 3
  • Rekenen

Dit is de derde (en laatste) opdracht uit een serie rekenopgaven voor het vroegere toelatingsexamen van de middelbare school. Ben jij benieuwd of je al zou worden toegelaten?

Van wijsneus tot wijsgeer 1
  • filosofie

Filosofen heten ook wel wijsgeer. Filosofische vragen richten zich op de overtuigingen waarop ons denken en handelen is gebaseerd. Wat bedoelen we precies als we het hebben over een vrije wil? Wat is rechtvaardigheid? Is er verschil tussen lichaam en geest? Welke rol speelt taal in ons denken?

Deze opdracht is een inleiding in de filosofie of wijsbegeerte. Om kennis te maken met de wijsbegeerte, gaan we eerst een stap terug in de tijd, naar het oude Griekenland. Dat land wordt wel als de bakermat van de wijsbegeerte gezien en heeft allerlei grote denkers voortgebracht die vandaag de dag nog steeds bestudeerd worden.

Deze opdracht is de eerste van een serie van vier. De tweede opdracht gaat over de kijk op een deugdzaam leven, opdracht nummer 3 behandelt de techniek van het filosoferen en nummer 4 gaat over drogredenen

Spaar je krachten
  • Rekenen

Om zware voorwerpen omhoog of omlaag te krijgen maken we gebruik van katrollen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het hijsen van de zeilen. Door dat takelen, zoals dat heet, spaar je je krachten, maar kun je wel een hoop zwaar werk verzetten. In deze opdracht leer je wat er gebeurt als je zware lasten takelt. Je zult zien dat je dan van formules gebruik moet maken om berekeningen uit te voeren.

Leerlingen worden individueel begeleid door ervaren mentoren. Wij noemen hen TOP-leraren. Dit zijn mensen die de voorloper van De Digitale Topschool, de Toptoets, hebben gemaakt op de basisschool. Zij zijn nu aan het afstuderen of al aan het werk.

Deze aanpak is uniek. Leerlingen komen in contact met mensen die, net als zij, behoefte hadden aan verdieping op de basisschool. Zo komen ze, op hun eigen niveau, in direct contact met allerlei vakgebieden.

Veel TOP-leraren bedenken ook opdrachten. Wetenschapper aan het LUMC Marvyn Koning bedacht bijvoorbeeld een serie opdrachten over bloed en kanker. Een leerling die voor zo'n opdracht kiest, kan Marvyn krijgen als TOP-leraar.

Merel Lefferts

Merel Lefferts

Adorable avatar

Floor Rothengatter

Eva de Haan

Eva de Haan

Lars

Lars

Sharon

Sharon

Damian Jansen

Damian Jansen

Tamara Hendriksen

Tamara Hendriksen

Adorable avatar

Inger van den Beukel

"De Stichting heeft echt iets moois neergezet voor toptalenten in het basisonderwijs. Fantastisch ook dat de excellente leerlingen van toen de TOP-leraar willen zijn voor de toptalenten op de basisschool van nu. De Digitale Topschool bevat een mooie set aan uitdagende lessen voor toptalenten."

Sander Dekker, destijds staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Neem een gratis proefabonnement

Proefabonnement →