Online onderwijs voor kinderen met talent voor leren

Gratis proefabonnement →

Wij bieden uitdagende opdrachten aan kinderen onder schooltijd

We helpen de leerkracht omdat de leerlingen worden begeleid door onze ervaren mentoren. Het aanbod is nauwkeurig samengesteld door experts en wordt continu bijgehouden.

Op deze manier bieden scholen door heel het land passend onderwijs aan de top. School inschrijven »

Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk

Voorbeelden van onze opdrachten

Van wijsneus tot wijsgeer 3
  • filosofie
  • Denken
  • redeneren

In de eerste twee opdrachten ging het vooral over de theorieën die filosofen ontwikkelden hoe de de wereld en de mens in elkaar stak en wat dat inhield voor het leven dat je moest leiden. Tegelijkertijd werd al aangestipt dat filosoferen als activiteit meer te maken heeft met redeneren en argumenteren dan met het construeren van een wereldbeeld. De techniek die de filosoof hanteert is in wezen hetzelfde, of de vraag nu belangwekkend is of dat het een beuzelarij betreft. In deze derde opdracht gaat het over die techniek.
Redeneren is een van de vaste bezigheden van een filosoof. Van vooronderstellingen (premissen) kom je tot conclusies. Dat heet deductief redeneren. Maar is er ook inductief redeneren. In deze opdracht leer je hierover meer.

Een mond om te praten
  • Geneeskunde
  • Chirurgie
  • lippen
  • mond
  • praten

In deze tweede opdracht over het werk van de MKA-chirurg gaat vooral over de schisis, de Latijnse aanduiding van de hazenlip die in diverse vormen voorkomt. Die aangeboren beschadiging leidt tot spraakproblemen als hij niet wordt behandeld. Om goed te kunnen praten is een intacte mond en kaak noodzakelijk, naast ook andere zaken. Eerst komt zo in de opdracht de spraakontwikkeling aan de orde.

Ook de KNO-arts en de logopedist(e) kom je vaak tegen als het om spraakproblemen gaat, maar deze opdracht beperkt zich tot het werkterrein van de MKA-chirurg (zoals je al weet, is dat de chirurg voor problemen aan de Mond, de Kaak en het Aangezicht).


Architect Stedenbouwkundig
  • Bouwen

Een architect moet niet alleen een fraai en nuttig gebouw ontwerpen. Zijn idee moet ook passen in de omgeving waar het wordt neergezet. Dat heet de stedenbouwkundige kant van het vak van architect. De eerste van 2 opdrachten over de architect begint hiermee. Daarna volgt een opdracht over de meer bouwtechnische kant. Deze 1e opdracht doet vooral ook een beroep op ruimtelijk denken. Hoe ziet een gebouw eruit vanuit verschillende posities bekeken?

Leerlingen worden individueel begeleid door ervaren mentoren. Wij noemen hen TOP-leraren. Dit zijn mensen die de voorloper van De Digitale Topschool, de Toptoets, hebben gemaakt op de basisschool. Zij zijn nu aan het afstuderen of al aan het werk.

Deze aanpak is uniek. Leerlingen komen in contact met mensen die, net als zij, behoefte hadden aan verdieping op de basisschool. Zo komen ze, op hun eigen niveau, in direct contact met allerlei vakgebieden.

Veel TOP-leraren bedenken ook opdrachten. Wetenschapper aan het LUMC Marvyn Koning bedacht bijvoorbeeld een serie opdrachten over bloed en kanker. Een leerling die voor zo'n opdracht kiest, kan Marvyn krijgen als TOP-leraar.

Adorable avatar

Zoë de Kleijn

Céline Vanhommerig

Céline Vanhommerig

Adorable avatar

Julie Bergman

Adorable avatar

Joëlle Schokker

Jan de Kleijn

Jan de Kleijn

Margot Bekhuis

Margot Bekhuis

Nena Schenk

Nena Schenk

Ragnhild Bruynooghe

Ragnhild Bruynooghe

"De Stichting heeft echt iets moois neergezet voor toptalenten in het basisonderwijs. Fantastisch ook dat de excellente leerlingen van toen de TOP-leraar willen zijn voor de toptalenten op de basisschool van nu. De Digitale Topschool bevat een mooie set aan uitdagende lessen voor toptalenten."

Sander Dekker, destijds staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Neem een gratis proefabonnement

Proefabonnement →