Online onderwijs voor kinderen met talent voor leren

Gratis proefabonnement →

Wij bieden uitdagende opdrachten aan kinderen onder schooltijd

We helpen de leerkracht omdat de leerlingen worden begeleid door onze ervaren mentoren. Het aanbod is nauwkeurig samengesteld door experts en wordt continu bijgehouden.

Op deze manier bieden scholen door heel het land passend onderwijs aan de top. School inschrijven »

Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk

Voorbeelden van onze opdrachten

Hardnekkige misvattingen
  • wetenschap
  • mythen
  • argumentatie
  • Logica

Feiten zijn feiten, zou je zeggen. Dat wil echter nog niet zeggen dat nieuwe inzichten meteen ook in brede zin geaccepteerd worden. Mensen houden vaak hardnekkig vast aan oude ideeën die dus niet meer geldig zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld doordat men dingen soms gewoon niet wil geloven, of doordat de waarheid ongemakkelijk is of slecht uitkomt.

In deze opdracht moet jij aan de hand van voorbeelden beargumenteren hoe het komt dat veel mensen vandaag de dag nog dingen geloven die niet waar zijn. Jij moet daarvoor dus een verklaring geven. Dat doet een beroep op je denkkracht en je verbeeldingsvermogen. Daar ben jij toch goed in?

Bij elke vraag krijg je een misvatting te lezen en krijg je een of twee bronnen aangeduid die daarover meer vertellen. Daarna moet je aanduiden hoe het echt zit, waar de misvatting vandaan komt en (het belangrijkste) hoe komt het dat de misvatting in stand blijft (of bleef) of juist hoe hij uit de wereld werd geholpen.

Speel de dokter!
  • Menselijk lichaam
  • Geneeskunde
  • Gezondheid
  • lichaam

Elke dag komen er veel mensen bij hun dokter. Dat kan bij de huisarts zijn maar ook in het ziekenhuis. Je bent vast zelf ook weleens bij de dokter geweest, bijvoorbeeld bij de schoolarts of huisarts. Vaak stelt een arts vragen over hoe het met je gaat en waar je last van hebt en daarna wordt je onderzocht. Dan luisteren ze met een stethoscoop naar je longen of hart of kijken bijvoorbeeld naar de kleur van je oogleden of tong. Ze maken zo een inschatting waar je last van hebt en kiezen daar de beste behandeling voor. Dat kan bestaan uit adviezen en medicijnen.

In deze opdracht speel jij de dokter als huisarts. Er komt een patiënt langs op je spreekuur. Jij moet uitvinden wat er aan de hand is en een behandelplan opstellen.

Deze opdracht is gemaakt door Topleraar Anouk Veldhuis.

Advocaat 1 Schade deel 1
  • Rechten

Recht en regels vormen het dagelijkse werk van een advocaat. Zie hier een opgave over schade en aansprakelijkheid. Deze opdracht bestaat uit twee delen. Dit is deel 1. Over het werk van de advocaat en het recht zijn er ook nog de opdrachten Advocaat 2 en Advocaat 3.

Leerlingen worden individueel begeleid door ervaren mentoren. Wij noemen hen TOP-leraren. Dit zijn mensen die de voorloper van De Digitale Topschool, de Toptoets, hebben gemaakt op de basisschool. Zij zijn nu aan het afstuderen of al aan het werk.

Deze aanpak is uniek. Leerlingen komen in contact met mensen die, net als zij, behoefte hadden aan verdieping op de basisschool. Zo komen ze, op hun eigen niveau, in direct contact met allerlei vakgebieden.

Veel TOP-leraren bedenken ook opdrachten. Wetenschapper aan het LUMC Marvyn Koning bedacht bijvoorbeeld een serie opdrachten over bloed en kanker. Een leerling die voor zo'n opdracht kiest, kan Marvyn krijgen als TOP-leraar.

Annefleur Donk

Annefleur Donk

Sjoerd Postma

Sjoerd Postma

Boaz Stavenga

Boaz Stavenga

Jesse Koopman

Jesse Koopman

Ishana Raghoebardajal

Ishana Raghoebardajal

Jan de Kleijn

Jan de Kleijn

Avatar

Tessa Robijn

Louise Boom

Louise Boom

"De Stichting heeft echt iets moois neergezet voor toptalenten in het basisonderwijs. Fantastisch ook dat de excellente leerlingen van toen de TOP-leraar willen zijn voor de toptalenten op de basisschool van nu. De Digitale Topschool bevat een mooie set aan uitdagende lessen voor toptalenten."

Sander Dekker, destijds staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Neem een gratis proefabonnement

Proefabonnement →