Een mailadres voor leerlingen is noodzakelijk. Leerlingen hebben dat nodig voor de communicatie met de TOP-leraren, technische vragen aan de helpdesk, het op de hoogte houden van de voortgang en feedback bij opdrachten en het verkrijgen van enkele extraatjes (zoals het kunnen downloaden van een gepersonaliseerd eindejaarscertificaat).

Op de pagina voor kinderen is te zien hoe de site er uit ziet als je ingelogd bent.

Er zijn geen aparte opdrachten voor groep 7 of groep 8.

Bij De Digitale Topschool staan de opdrachten gegroepeerd op vakgebied. Wij hebben opdrachten over bijvoorbeeld psychologie, biologie, robotica, of filosofie. De moeilijkheidsgraad van de opdrachten is gevarieerd en niet door ons van tevoren aangeduid. De gedachte hierachter is dat er tussen hoogbegaafde leerlingen onderling ook groot niveauverschil is.

Onderzoek wijst uit dat leerlingen die op school niet worden uitgedaagd het beste zijn geholpen door ze naar eigen interesse door het aanbod te laten bladeren. Wat voor de ene leerling uit groep 7 een makkelijke opgave is, kan voor de andere uit groep 8 te pittig zijn. Ook al hebben ze een vergelijkbare score op cognitief gebied.

Het voorproefje bij een opdracht moet voldoende zijn om de leerling te kunnen laten kiezen. Mocht het achteraf toch te hoog zijn gegrepen, kan de leerling dat aangeven aan de TOP-leraar of aan ons direct. We verwijderen de opdracht zonder dat nadere uitleg nodig is.

Ja, alles is volledig iPad/tablet-geschikt.

Bij aanvang zien we wel dat leerlingen de opdracht meestal uitprinten en de antwoorden op de print schrijven, voordat ze alles intypen op de website. Dat is vooral omdat het systeem nog even wennen voor ze is. Als er full-time begeleiding voor ze is, kunnen ze het vaak ook al meteen op de tablet.

De opdrachten zijn ook vanaf tablet printbaar.

Ja zowel de opdracht als de uitwerking is in te zien. De opzet bij ons is echter dat de kinderen achter de computer/tablet plaatsnemen en zelfstandig een opdracht uitzoeken. De opdracht komt in beeld, leerling leest de instructie en gaat dan aan de slag. De opzet van alles is dat ze geen begeleiding op school nodig hebben. Na het lesuur kunnen ze de opdracht inleveren, onze top-leraren kijken het werk dan na, of beantwoorden de vragen als de opdracht nog niet af is.

De meeste opdrachten worden ontwikkeld vanuit het perspectief van een gespecialiseerd beroep, zoals advocaat, architect, journalist, of astronaut. De centrale vraagstelling is dan, hoe zou jij dit oplossen? De opdracht is dan ook ontwikkeld door een beoefenaar van dat vak.

Alle kerndoelen zoals die zijn benoemd door OC&W komen bij ons aan bod, met uitzondering van Friese Taal en lichamelijk onderwijs.

Sommige opdrachten zijn open, en worden dus geïnterpreteerd door de TOP-leraar. Andere opdrachten zijn gesloten. Dit zijn vaak de quizvragen of rekenopdrachten.

De achterliggende begaafdheidstheorie die wij toepassen is die van Gagné.

De Digitale Topschool is een losstaand product en sluit dus niet direct aan op rapport- of portfoliosoftware, en ook niet direct op leerlingvolgsystemen.

Omdat leerlingen bij ons altijd worden ingeschreven door de groepsleerkracht, houdt hij of zij de uiteindelijke voortgang van de leerling bij en kan die overnemen in de systemen die op de school gebruikelijk zijn. Hoe dit wordt gedaan is aan de leerkracht zelf.

De Digitale Topschool is bedacht door Theo Capel. Hij bedacht ook de Toptoets. De Toptoets is een landelijke wedstrijd voor leerlingen met talent voor leren. Elk jaar strijden leerlingen uit het hele land voor een finaleplaats in deze wedstrijd. De Toptoets loopt al vele jaren. De deelnemers uit de Toptoetsen uit het verleden worden jaarlijks benaderd of zij vrijwillig mentor willen worden voor de leerlingen die nu meedoen aan De Digitale Topschool. Deze mensen zijn nu hun studie aan het afronden of al aan het werk.

Dit heeft TOP-leraar Anouk Veldhuis hierover te zeggen:

“Ik heb mijzelf op de basisschool nooit als toptalent gezien, maar merk nu door de topschool dat ik toch wel tot die categorie behoorde door de leerlingen die ik begeleid. Daarnaast vind ik het erg leuk om te zien dat ik vroeger voor schoolwerk precies die antwoorden wist op te schrijven die een krulletje opleverden, maar dat ik totaal niet begreep waar ik mee bezig was. Veel topschoolleerlingen proberen dit in het begin ook. Dat herken je en dat is best grappig om te zien. Vooral ook omdat dat bij topschoolopdrachten niet werkt.”

Ja, dat klopt. De school heeft nu een gewoon abonnement voor maximaal twee leerlingen tegelijk. Alles functioneert exact hetzelfde als wanneer school het zelf had afgesloten.

School heeft nog steeds de regie over onze lestijd en leerkrachten hebben gewoon een login. De ouders/verzorgers hebben géén login en kunnen geen directe inhoudelijke/pedagogische bijdrage leveren.

Het cadeau-abonnement stopt vanzelf aan het eind van het schooljaar. Het wordt dus niet verlengd en school heeft geen verplichting.

We hopen natuurlijk dat het zo goed bevalt dat school zelf overgaat tot aanschaf van het abonnement!