voorproefje

Ruimtevaart 1: De Mensen

Midden jaren vijftig van de vorige eeuw was de rakettechnologie zo ver gevorderd dat men machines (kunstmanen) en later ook mensen in de ruimte kon krijgen. In deze opdracht gaat het over dat begin en over de ruimtevaarders die de wereld buiten onze dampkring verkenden. Deze opdracht is er 1 van 2. De andere heet Ruimtevaart 2: De machines.

Alles begon met een Russische kunstmaan (satelliet). Op 4 oktober 1957 verrasten de Russen de hele wereld met de lancering van de Spoetnik. En het werd duidelijk dat ze voorbereidingen troffen om een mens in de ruimte krijgen. Dat lieten de Amerikanen niet op zich zitten. Over die rivaliteit gaan ook verschillende vragen uit deze opdracht.

Voorproefje

Men wist dat een levend wezen en laat staan een mens de ruimte insturen een gevaarlijke zaak was. Maar de Russen gingen verder met de voorbereidingen. De Amerikanen probeerden intussen om hun achterstand in te lopen en als eerste een ruimtevaarder te lanceren. De wedloop werd beslecht op 12 april 1961.

Vraag 3a: Was het een Rus of een Amerikaan die als eerste de ruimte inging? Hoe heette de ruimtevaarder en leeft hij nog steeds?

Vraag 3b: Wie was de tweede man die door de ruimte vloog en wanneer was dat? Leeft deze ruimtevaarder nog?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Met dank aan ir. Jasper Bouwmeester, TU Delft, L&R, Space Engineering.

Ruimtevaart 1: De Mensen