voorproefje

Stille getuigen 2

'Stílle getuigen' zijn de sporen die de politie aantreft op de plaats van een misdrijf. Bij de opdracht Stille Getuigen nr. 1 ging het bijvoorbeeld deels over vingerafdrukken. In deze opdracht vertellen bloedspatten hun eigen verhaal wat er gebeurd zou kunnen zijn. Daarvoor moet je kennis van de wiskunde hebben, vooral van meetkunde. Verplaats jezelf in de rol van technisch rechercheur en kijk of je via bloedspatten een stapje dichter bij de waarheid komt. En zo zie je waarbij wiskunde allemaal een rol kan spelen. Geen vak om te laten vallen.

Voorproefje

Als er een misdrijf is gepleegd, komt de technische recherche van de politie langs om uitgebreid sporenonderzoek te doen. Als er bloed is gevloeid, is de zogeheten Bloodstain Pattern Analysis (BPA, ofwel bloedspatten patroonanalyse) een belangrijk hulpmiddel. Als hulpmiddel voor dit onderzoek maakt men gebruik van wiskunde en dan speciaal van meetkunde en daarvan weer het onderdeel goniometrie. Dat laatste is de wiskunde van driehoeken.

In de figuur in de opgave staat schematisch de hoek van een kamer met twee bloedspatjes op de achterwand in de punten A en D. De spatjes zijn bloed van een slachtoffer. Maar zijn ze allebei afkomstig van de hoofdwond? Als dat zo is, moet het onderzoek aantonen dat het hoofd van het slachtoffer zich op punt H bevond toen hij werd geslagen. Jouw taak is om aan te tonen dat dat inderdaad het geval was.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Met dank aan het Nederlands Forensisch Instituut en de Stichting Vierkant voor Wiskunde.

Stille getuigen 2