voorproefje

Hoe moleculen in elkaar steken

Alles, ook wijzelf, bestaat uit moleculen. En die moleculen bestaan weer uit atomen dan wel elementen. Door deze opdracht leer je hoe scheikundigen moleculen onderscheiden en hoe je ze in een formule kunt weergeven.

Voorproefje

Vraag 2

Teken de structuurformules die horen bij de volgende molecuulformules:

  1. CH4
  2. C4H10
  3. CH3OH
  4. C2H4O2

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Hoe moleculen in elkaar steken