voorproefje

Advocaat 3 Mensenrechten

Voorbeelden van mensenrechten zijn:

  • vrijheid van meningsuiting
  • vrijheid van godsdienst
  • recht op onderwijs

Als de overheid dat soort rechten schendt, kun je een beroep doen op een internationaal gerechtshof. In Europa is dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

In deze opdracht is het jouw taak te beoordelen of de klagers die aan het woord komen inderdaad een beroep op dat Hof kunnen doen. En dan is het natuurlijk jouw taak als advocaat om die klagers bij te staan. Dat laatste komt in deze opdracht verder niet aan de orde. In behandeling nemen wil overigens nog niet zeggen dat de klagers van het Hof gelijk krijgen. Maar allereerst moet dus worden bekeken of de zaak in behandeling kan worden genomen. Je kunt ook wat deftiger zeggen of de zaak aanhangig wordt gemaakt.

Voorproefje

Er zijn een paar belangrijke voorwaarden (dit heten de ‘ontvankelijksheidsvereisten’) waaraan moet zijn voldaan voordat een klacht over een schending van mensenrechten door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt behandeld. Aan ál deze voorwaarden moet zijn voldaan, voordat het Hof gaat beslissen of het land in kwestie de mensenrechten heeft geschonden of niet. Je kunt bijvoorbeeld alleen tegen landen klagen en dan alleen tegen Europese landen – het is immers een Europees mensenrechtenhof waar je met je klacht terecht wilt.

casus 1: Yusuf is een Egyptische jongen van 11 jaar oud die hier een jaar geleden met zijn familie is komen wonen. Omdat zijn ouders nog geen verblijfsvergunning hebben, mag hij niet naar de basisschool in zijn dorp in Brabant.

Vraag 1: Kan Yusuf bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaan klagen? Waarom wel of niet?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Met dank aan dr. Antoine Buyse, hoogleraar rechten van de mens in multidisciplinair perspectief en directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) en lid van de Jonge Akademie van de KNAW. Hij verzorgt onderwijs op het gebied van mensenrechten binnen het departement rechtsgeleerdheid en op het gebied van mensenrechten en conflicten bij het centrum voor conflictstudies.

Advocaat 3 Mensenrechten