voorproefje

Nonogram

In een ziekenhuis gebruiken ze een CT-scanner om een soort 'foto' te maken van wat er inwendig bij je te zien is. Dat is een complex proces dat je als een geweldig moeilijke puzzel kunt beschouwen. Er moet een plaatje worden geconstrueerd uit vele doorsnedes.

In deze opgave krijg je daar enig inzicht in door het maken van nonogrammen. Dat zijn puzzels waarbij je op basis van getallen een plaatje moet zien te construeren. Je oefent op de manier waarop nonogrammen in elkaar steken en leert hoe je ze kunt oplossen. Aan het eind krijg je een tip voor sites waar je zelf zo'n puzzel kunt bedenken.

Voorproefje

Vraag 3

Wat kun je afleiden voor de hokjes met een vraagteken in de rij hieronder?

Nu je weet hoe een nonogram in elkaar steekt en hoe je de oplossing kunt vinden, gaan we nog eens oefenen. Laten we nog eens een paar puzzels oplossen. Als nieuwtje vertellen we je dat een streepje voor een kolom of rij betekent dat er geen zwarte hokjes in de rij of kolom zitten.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Deze opdracht is gemaakt door prof. dr. Walter Kosters, Institute Advanced Computer Sciences van Universiteit Leiden.

Nonogram