voorproefje

Poëzie 1

Dit is de eerste opdracht van een serie van drie over poëzie en dichten. Wanneer noem je eigenlijk iets poëzie? En moet een gedicht altijd rijmen? Van welke gedichten houd jij eigenlijk? Leer meer hoe je je op een poëtische manier kunt uiten.

Voorproefje

Vraag 5

Poëzie is niet altijd eenduidig uit te leggen. Dat is vaak de bedoeling van de maker die wil dat de lezer het op verschillende manier kan lezen en begrijpen. Leg uit wat een schrijver met de onderstaande zin zou kunnen bedoelen. Probeer meerdere antwoorden te geven.

“Zal de zon je strelen.”

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Poëzie 1