voorproefje

Aardrijkskunde 3

Dit is de derde (en laatste) opgave uit een serie Aardrijkskundevragen voor het vroegere toelatingsexamen middelbare school.

Voorproefje

Aardrijkskunde in deze opgaven betekent vooral topografie oftewel kennis van de landkaart. Maar dat is het niet het enige. Zie hier 2 voorbeelden uit de opgave.

2. Vul in
In de Middellandse Zee liggen twee eilanden die nu onafhankelijk zijn, namelijk …..
en ….. . Een bekende toeristische eilandengroep in deze zee heet …..

3. Varen
Als ik per schip van Groningen naar Assen vaar, door welk kanaal ga ik dan? Ik moet
dan ook enige keren door een sluis. Aan welke kant van die sluis staat het water
hoger?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Aardrijkskunde 3