voorproefje

De Waddenzee

In Nederland ligt een heel bijzonder natuurgebied, de Waddenzee. Het bijzondere is dat bij het wisselen van de getijden delen van de zeebodem droog komen te liggen. Je kunt dan zelfs vanaf het land naar een van de eilanden lopen, dat heet wadlopen. In deze opdracht diepen we het waddengebied wat verder uit.

Deze opdracht is gemaakt door Topleraar Anouk Veldhuis.

Voorproefje

Het droogvallen van de zeebodem is belangrijk voor veel planten en dieren. Sommige vogels eten de kleine dieren die op de zeebodem leven. Zeehonden leven op de zandbanken en krijgen daar bijvoorbeeld ook hun jongen.

Het meest bekende dier dat in het Waddengebied leeft is de zeehond. Welke soorten zeehonden komen er in de Waddenzee voor?

  Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

  De Digitale Topschool

  Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

  School inschrijven

  Over de auteur

  Anouk Veldhuis

  De Waddenzee