voorproefje

Een groot land in Afrika

Afrika is een kolossaal werelddeel, dat bijna drie zo groot is als Europa. Lang deed Europa alsof het haar achtertuin was waar zij alles kon beslissen. Bijna heel Afrika werd zo een kolonie van een Europees land. Het bestaat nu uit meer dan vijftig aparte staten. Een van die landen is Ethiopië, een oud keizerrijk dat op een korte periode na altijd zelfstandig is geweest. Tegenwoordig heet het de Federale Democratische Republiek Ethiopië. Het is een enorm land met een bevolking die vooral van landbouw en veeteelt leeft. Over dit land in het oosten van Afrika, in wat de Hoorn van Afrika wordt genoemd, gaat deze opdracht.

Voorproefje

Een kenmerk van Ethiopië, net als van andere Afrikaanse landen, is een snelle bevolkingsgroei. Zo woonden er in de jaren dertig van de vorige eeuw zo'n 9 miljoen mensen. Bij vraag 6 heb je al opgezocht hoe veel het er nu zijn.

Vraag 7: Hoeveel inwoners had Nederland in de jaren 30? En hoeveel nu?

Vraag 8: Met welk percentage is de Nederlandse bevolking gestegen als je de jaren dertig vergelijkt met nu? En welk percentage geldt zo voor Ethiopië?

Vraag 9: Waarin onderscheidt de bevolkingsgroei van Nederland zich van die van Ethiopië?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Dit is een van de opdrachten die voortkomen uit de opdracht Hoe maak je een opdracht voor De Digitale Topschool. Een leerling van De Akker uit Amstelveen kwam met het idee ervoor.

Een groot land in Afrika