voorproefje

Kijk eens wat ik bedoel - 1

Deze opdracht doet een beroep op je creativiteit. Kun je een Nederlandse uitdrukking in de vorm van een tekening maken? Een plaatje zegt meer dan duizend woorden, zegt men wel. In plaats van proberen uit te leggen wat met een zegswijze wordt bedoeld, laat je een tekening zien. Een voorbeeld is: de hond in de pot vinden. Dat staat voor te laat komen en ontdekken dat het eten op is, of meer in het algemeen ontdekken dat er niets voor je over is.

Je krijgt drie uitdrukkingen te zien waarvan je moet zeggen wat ermee wordt bedoeld en vervolgens moet je de uitdrukking uitbeelden met een tekening. Hierbij mag je geen woorden gebruiken.

Daarna moet je er zelf een bedenken en tekenen. Je TOP-leraar moet dan kijken of die erachter kan komen wat jij koos. Pak maar meteen potlood en papier.

Er zijn ook nog twee vervolgopdrachten. Een met gezegdes waarin een lichaamsdeel voorkomt, en een waarin een dier staat.

Voorproefje

Vraag 1

Van elke uitdrukking hieronder moet je:

  • uitleggen wat de uitdrukking betekent
  • een tekening inleveren.

3. Achter het net vissen.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Het idee voor deze opdracht is van drs Marsha Tap. Zij geeft in Amsterdam les aan hoogbegaafde kinderen.

Kijk eens wat ik bedoel - 1