voorproefje

Zou je je geld op de Beurs willen vastzetten?

Als je spaargeld hebt, roepen ze je van alle kanten toe: 'Laat ons je geld bewaren.' Het gebruikelijkst is dan een spaarrekening bij een bank te openen. Daar staat je geld veilig, denkt iedereen en je krijgt nog rente ook, zodat je vanzelf een stukje rijker wordt. Maar is dat wel zo? Ook een bank kan failliet gaan. En levert rente je echt wat op? Kun je niet beter je geld naar de effectenbeurs brengen? Over zulke vragen gaat deze opdracht.

Voorproefje

Aandelen worden uitgegeven door bedrijven. Het is een bewijs dat je mede-eigenaar bent van het bedrijf, meestal samen met heel veel andere aandeelhouders. Ze hebben op papier een vaste waarde. Dat wordt de nominale waarde genoemd die wordt gebruikt voor de berekening van het dividend (de winstuitkering). Het deel van de winst van de onderneming dat bestemd is voor de betaling van het dividend wordt gedeeld door het aantal uitgegeven aandelen en die uitkomst wordt uitgedrukt als percentage van de nominale waarde.

Vraag 6: Bedrijf X heeft 50.000 aandelen uitgegeven met een nominale waarde van 35 euro. Het bedrijf maakt een jaarwinst van 2 ton, waarvan 60% opzij wordt gezet voor de dividendbetaling. Hoe hoog is het dividendrendement uitgedrukt als percentage van de nominale waarde (afgerond tot 1 cijfer achter de komma)?


Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Dit is een van de opdrachten die door De Digitale Topschool zelf zijn ontworpen. De inspiratie was het profielwerkstuk 'Stock Trading Strategies' van Catelijne Ribbink en David Bolink van Het Amsterdams lyceum. Het was een de van nominaties voor de werkstukprijs 2016 van de KNAW.


Zou je je geld op de Beurs willen vastzetten?