voorproefje

Veel is erfelijk: van tongrollen tot bloedgroepen

In deze opdracht gaat het over het effect dat variaties in genen kunnen hebben. Die variatie zorgt er voor dat we er bijvoorbeeld niet allemaal hetzelfde uitzien. Verschillen in genen beïnvloeden zo je huidskleur en de kleur van je ogen. Maar het verschil bepaalt ook minder opvallende zaken als haar op je knokkels en of je je tong op kunt rollen, hoewel over dat laatste de geleerden het niet helemaal eens zijn.

Chromosomen bevatten onze genen en bestaan uit DNA. Genen bevatten ons erfelijk materiaal. Bij ons is dat erfelijke materiaal verdeeld over 23 chromosomen. Van ieder chromosoom hebben we er twee – een van onze vader en een van onze moeder. Zo hebben we onze genen.

Of je je tong kunt oprollen is erfelijk bepaald, en ook welke bloedgroep je hebt--en natuurlijk nog veel meer zaken. Waar kan die variatie in genen die je van vaderskant en moederskant meekrijgt, toe leiden? Dat leer je dus hier.

Voordat je deze opdracht kiest, is het sterk aan te bevelen eerst de opdracht Een ernstige erfelijke aandoening te maken.

Voorproefje

Vraag 1

Kun jij zelf je tong oprollen? Vraag ook aan minstens 9 klasgenoten of meesters/juffen of zij hun tong op kunnen rollen. Welk percentage van je (minimaal 10)
proefpersonen (inclusief jezelf) kan zijn/haar tong niet oprollen?

Vraag 3

Doordat iedereen twee kopieën van het gen voor tongrollen heeft, zijn er verschillende combinaties mogelijk. Welke zijn dat? En bij welke combinaties kunnen
mensen wel en bij welke kunnen mensen niet hun tong oprollen?

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Dit is een van de opdrachten die worden gemaakt door leden van De Jonge Akademie, een onderdeel van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW). De maakster is dr. Annemieke Aartsma-Rus. Ze is als Duchenne-specialist werkzaam bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Zie ook de opdracht 'Een ernstige erfelijke aandoening' die ook van haar hand is.

Veel is erfelijk: van tongrollen tot bloedgroepen