Spelregels voor TOP-leraren

Download als PDF

Voor het laatst bijgewerkt op 25 oktober 2015.

Waar in deze tekst gesproken wordt over hij, wordt altijd hij of zij bedoeld.

Introductie

Je hoofdtaak als TOP-leraar is het nakijken van de antwoorden van de opdrachten door de leerlingen die aan De Digitale Topschool meedoen. Dat klinkt misschien iets te eenvoudig. Nakijken betekent wijzen op wat zowel goed als fout is gegaan en het moet ook ertoe leiden dat fouten hersteld kunnen worden. Daarbij zit ook dat je de leerlingen op zaken wijst die voor hen interessant kunnen zijn en dat je hun horizon verbreedt.

Naast het nakijken gaat het ook om hulp en advies geven bij het maken van de opgave. Leerlingen snappen regelmatig zaken niet en komen dan via de mail bij je langs. Als je vindt dat het antwoord onvoldoende/onvolledig is, moet/kun je de leerling om een verbetering vragen. Hierover staat hieronder meer.

De leerlingen komen met je in contact doordat ze op de website (www.dedigitaletopschool.nl) een opdracht hebben gekozen. Daarvan krijg je per mail een melding en de opdracht verschijnt op je profielpagina. Daarbij verschijnt een statusblokje. Dat is dan blauw.

Dat ze bij jou komen, komt doordat jij hebt aangegeven dat je bij bepaalde opdrachten wilt helpen. Je kunt jezelf aan- en afmelden voor opdrachten. Je kunt ook eerst een opdracht en het antwoordmodel bekijken voordat je jezelf voor een opdracht aanmeldt. Zie het tabblad 'Opdrachten' op je profielpagina.

Je kunt voor zoveel opdrachten als je wilt opgeven. Hoe meer je er kiest, hoe groter de kans is dat je hulp wordt ingeroepen. De machine (het systeem) kijkt welke TOP-leraren aan een opdracht zijn gekoppeld en kiest dan er een die beschikbaar is. Op je profielpagina kun je aangeven voor hoeveel opdrachten tegelijk je beschikbaar bent. Standaard stel ik dat in op 5, maar dat kun je dus zelf veranderen. Je kunt ook aangeven of je aanwezig (beschikbaar) bent of niet. Vergeet dat niet te wijzigen als je bijvoorbeeld het heel druk hebt met de studie of een tijdje buitenlands en onbereikbaar bent. En vergeet niet om het ook weer terug te zetten.

Beoordelen van een opdracht

Bij de status blauw van een opdracht, moet je dus wachten totdat de leerling een antwoord instuurt. Als dat langer duurt dan 21 dagen, stuurt het systeem een rappelmailtje aan de leerling (met cc aan jou en de school). Uiteraard mag je leerling op zelf opporren. Het is goed om bijvoorbeeld de leerling te melden dat je hebt gezien dat zij/hij voor een bepaalde opdracht heeft gekozen en zo aan jou is gekoppeld (welkomstmailtje noem ik dat maar).

Als ze een antwoord hebben ingestuurd, rekenen de leerlingen er min of meer op dat je meteen reageert, alsof ze daadwerkelijk bij jou in de klas zitten. Dat is natuurlijk onmogelijk. De vuistregel is wel dat je binnen 1 week reageert. Lukt je dat niet geef, dat dan door aan de leerling.

De inlevering moet via de website gebeuren. Dat leidt tot een mailtje aan jou en de status van de opdracht springt dan op rood. Ook hier zit een rappelfunctie ingebakken. Als je niet binnen 10 dagen reageert naar de leerling, ontvang je een mailtje om je eraan te herinneren.

Bij inlevering van het antwoord verschijnt bij jou bij de opdracht een knop om hem goed te keuren en een knop om om verbetering te vragen. Als je de opdracht goedkeurt, verspringt de kleur naar groen bij de leerling en verdwijnt de opdracht bij jou. Als je om verbetering vraagt verspringt de kleur op oranje en blijft de opdracht zichtbaar. Bij de leerling gebeurt dat ook. Goedgekeurde opdrachten blijven bij de leerling overigens ook zichtbaar.

De keuze tussen goedkeuren of om verbetering vragen is een afweging. Vaak zal het duidelijk zijn, maar je zult ook regelmatig aarzelingen hebben. De opzet is dat de leerling de opdracht (met jouw hulp) tot een goed einde brengt. Vandaar ook de mogelijkheid van de verbeterknop. Leerlingen moeten aan die aanpak vaak wennen doordat ze op school gewend zijn een taak te maken en dan klaar te zijn (De leraar kijkt hem dan na en geeft een cijfer/beoordeling). De aanpak bij De Digitale Topschool is dus anders. Bij ons is het de bedoeling dat de leerling de opdracht tot een goed einde brengt.

Er zijn in principe 4 mogelijkheden voor het antwoord. Hij is prima (dus goedkeuren); hij is voldoende (goedkeuren, maar met toevoeging/suggestie erbij); hij is deels voldoende (dan hangt er het van af of je goedkeurt of verbetering vraagt; zelf de antwoorden aanvullen/vebeteren en alsnog goed keuren is in sommige situaties praktisch; maar hier ontstaat dan een soort op de hand wegen wat je moet doen); het antwoord is onbevredigend/ zwaar onvoldoende (uiteraard om verbetering vragen).

Bij goedkeuren en om verbetering vragen zit ook een tekstveld. Gebruik dat om je commentaar voor de leerling achter te laten. Hier kun je zowel complimenten geven, aanvullingen versturen of, bij een onvoldoende, wat tips geven om de leerling de opdracht met succes af te laten ronden.

Bij goedkeuring gaan je opmerkingen in het tekstveld ook naar de groepsleraar. Dat is de manier om terug te koppelen. De afspraak met de scholen is namelijk dat je als TOP-leraar na afloop een korte evaluatie naar hen stuurt. Via dat tekstveld en de goedkeuringsknop gaat dat dus in één keer zowel naar de leerling als naar de school.

Je opmerkingen over verbeteringen gaan alleen naar de leerling.

Als je om verbetering hebt gevraagd verdwijnt de goedkeuringsknop bij de opdracht. Het is dan dus wachten totdat de leerling het bijgestelde antwoord inlevert. Dan springt de opdracht weer op rood en komt de goedkeuringsknop weer tevoorschijn..

De rol van de helpdesk

Het kan soms gebeuren dat een opdracht boven de macht van een leerling gaat. Opdrachten kunnen altijd worden verwijderd, maar dat kan alleen door de systeembeheerder (zoals ik). Dan moet jij (of de leerling of de school) dus een mailtje naar mij sturen via info@dedigitaletopschool.nl.

Nadat de leerling een antwoord heeft ingeleverd, kan zij/hij een nieuwe kiezen. dat kan tot 3 keer toe. Als er 3 in behandeling zijn, moet hij/zij wachten tot er 1 is goedgekeurd voordat hij weer een nieuwe kan kiezen. Dat benadrukt nog eens dat de doorloop van een opdracht niet te lang moet duren. Dat ligt dus zowel aan jou (status rood) als aan de leerling zelf (status oranje).

Op je profielpagina staat welke leerlingen jij helpt (hielp). Je kunt erop klikken om te zien wat ze nog meer hebben gedaan.